Header
Verbetering regeling voorwaardelijke pakkettoelating

Verbetering regeling voorwaardelijke pakkettoelating

Minister Schippers wil de regeling voor voorwaardelijke pakkettoelating aanpassen.

---
Oproep versoepel preferentiebeleid

Oproep versoepel preferentiebeleid

KNMP, LHV en de seniorenorganisatie KBO-PCOB overhandigden op 21 februari 2017 een petitie voor een versoepeling van het preferentiebeleid aan de vaste Kamercommissie VWS.

---
Farmaceuten betrekken bij nieuw hoofdlijnenakkoord

Farmaceuten betrekken bij nieuw hoofdlijnenakkoord

Minister Schippers wil de bedrijven aan tafel hebben die willen meedenken over nieuwe manieren om duurzame toegang tot geneesmiddelen vorm te geven.

---
Actieplan moet gebruikersproblemen insuline verminderen

Actieplan moet gebruikersproblemen insuline verminderen

In NIVEL-onderzoeksrapport is reeks adviezen opgenomen om het aantal ziekenhuisopnames te verminderen. Ook voor de behandeling van diabetespatiënten.

---
Aanpak medicijnresten uit Water

Aanpak medicijnresten uit Water

De nieuwe ketenaanpak Medicijnresten uit Water moet medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terugdringen.

---
Helft van pakketgeneesmiddelen kost minder dan 5 cent per dag

Helft van pakketgeneesmiddelen kost minder dan 5 cent per dag

SFK heeft prijs per gebruiksdag van pakketgeneesmiddelen bepaald. Cholesterolverlaging, bloeddrukverlaging en anticonceptie voor 2 cent per dag.

---
Barcodering primaire verpakking geneesmiddelen ziekenhuizen

Barcodering primaire verpakking geneesmiddelen ziekenhuizen

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het rapport: ’Barcodering op de primaire verpakking van geneesmiddelen in ziekenhuizen; een kosten-baten analyse’.